Mindfulness & stresshanteringskurs

8 veckors webbaserad träning för balans i livet.

Vill du kunna hantera vardagens stress med mer lugn och acceptans? Upptäcka vad meditation och stillhet kan bidra med i ditt liv? Få bättre livskvalitet, relationer och arbetssituation? Jag har redskapen du behöver för att få uppleva detta. Du får min framgångsrika metod i denna onlinekurs på åtta veckor där du själv sätter startdatum. Du har sedan tillgång till kursmaterialet ett helt år. Vill du använda friskvårdpeng så mejlar du [email protected] för att få ett specificerat friskvårdskvitto.

Kursinnehåll

Kursen baseras på Mindfulness stressreduction program (MBSR*), men vi tränar även andra stressreducerings tekniker som t ex visualiseringar. Kursen är baserad på dagliga korta övningar. Det ska inte kännas tidskrävande eller betungande att göra övningarna. Vill du ibland lägga extra tid på längre meditationer finns det även bonusmateriel i kursen som innehåller långa meditationer.

  • Meditationer och visualiseringsövningar via ljudfiler.

  • Dag för dag program under 8 veckor

  • Nedladdningsbara PDF med övningar.

  • Kompendium om Mindfulness

  • Länkar till forskning

  • Litteraturtips